| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 17 years, 9 months ago

NO FEM EL CIM

 

El dimarts 22 d'agost es convoca una reunió a Banyeres del Penedès on es

decideix crear 5 Grups de Treball per aprofitar tot el moviment generat a

les últimes reunions. Els Grups es constitueixen per treballar de manera

autónoma i coordinada per lluitar per un únic objectiu: la retirada total

del projecte CIM Penedès.

 

Utilitzarem aquest espai com un forum de col·laboració per treballar en grup.

Cadascún dels grups de la plataforma "No fem el CIM" té la seva propia

pàgina per publicar les informacions que consideri més importants. Llegeix

les informacions dels grups als links de sota.

 

Si encara no estàs dins d'un grup i vols participar, envia un email a

nofemelcim@gmail.com.

 

Grup Comunicació

 

Grup Economia

 

Grup Jurídic

 

Grup Política

 

Grup Publicitat

 

Grup Coordinació de la Plataforma

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.