| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Grup Publicitat

This version was saved 17 years, 10 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on August 28, 2006 at 4:03:44 pm
 

 

 

Grup Publicitat

 

Membres

23

 

Temes, Comentaries, Accions...

 

Samarretes

Hem pensat buscar un logo esquemàtic que la gent pugui recordar i

reconèixer i fer les samarretes només d'un color pel mateix motiu.

Considerem que no hi ha temps de fer les samarretes noves per la

Festa Major de l'Arboç, però que es podrien aprofitar les que queden

de Salvem el Penedès. Buscar informació i preus a tres establiments

diferents i es contactarà amb quatre possibles dissenyadors pel logo.

 

Octavetes

Decidim modificar una mica l'octaveta que es va llançar l'any passat

per la Festa Major fent-la una mica més informativa per la gent que

desconegui el tema del CIM (s'utilitçarà l'octaveta decàleg del grup

de Comunicació). Per això decidim posar-hi els 10 punts que està

redactant el grup de comunicacio. També decidim incloure-hi el mail

i la web de la plataforma.

 

Redissenyar l'octaveta, enviar-la a tot el grup per correu electrònic

i fer-ne fotocòpies per poder-les repartir abans del dissabte 26.

Repartir octavetes durant tots els actes de Festa Major que es pugui

i explicar a la gent el que no conegui.

 

Pancartes

Es volen aprofitar els 150 cartells que queden de No al Cim per la

Festa Major de l'Arboç. Per això es mirarà de penjar-ne el major

nombre possible al carrer major i a les rotondes d'entrada al

municipi. També es disposa de tres pancartes de cinc metres per

penjar a llocs estratègics. Repartir cartells per les cases del

carrer Major. Empaperar les rotondes d'entrada i sortida a l'Arboç.

Penjar les tres pancartes grans.

 

Comentaries addicionals

Comunicació amb la resta de grups Comunicar a la resta de grups que

s'ha decidit a la reunió i quines accions es duran a terme per no

solapar-nos

 

Redactar els punts importants de la reunió i enviar-los a la resta

de membres del grup i al mail de la plataforma

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.